Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vác tù và hàng tổng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Người Việt ta không ai không biết câu thành ngữ "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng", ý nói sẵn sàng làm việc có lợi cho thiên hạ. Người hiểu ý này theo nghĩa tốt là: có lòng vị tha, biết làm việc công hữu ích mà quên quyền lợi cá nhân mình.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=102463