Đắk Lắk: Tăng độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Đắk Lắk: Tăng độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Thống kê trẻ dưới 5 tuổi, chuẩn bị tiêm vắc xin Covid-19

Thống kê trẻ dưới 5 tuổi, chuẩn bị tiêm vắc xin Covid-19

Chuẩn bị kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 6 tháng đến dưới 5 tuổi

Chuẩn bị kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 6 tháng đến dưới 5 tuổi

Rà soát, thống kê số lượng trẻ dưới 5 tuổi để chuẩn bị kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19

Rà soát, thống kê số lượng trẻ dưới 5 tuổi để chuẩn bị kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19

Hơn 259,73 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hơn 259,73 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Thái Nguyên: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để dịch COVID-19 tái bùng phát

Thái Nguyên: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để dịch COVID-19 tái bùng phát

Vĩnh Long đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân

Vĩnh Long đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân

Tỷ lệ tiêm phòng Covid thấp, TP.HCM phải hủy gần 170.000 liều vaccine

Tỷ lệ tiêm phòng Covid thấp, TP.HCM phải hủy gần 170.000 liều vaccine

Hơn 259,46 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hơn 259,46 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hơn 259,39 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hơn 259,39 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Dịch COVID-19: Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung tiêm cho đối tượng trẻ em

Dịch COVID-19: Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung tiêm cho đối tượng trẻ em

Dịch COVID-19: Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung tiêm cho đối tượng trẻ em

Dịch COVID-19: Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung tiêm cho đối tượng trẻ em

Bắc Giang: Tiêm vắc xin phòng COVID – 19 cho trẻ em cao thứ 2 toàn quốc

Bắc Giang: Tiêm vắc xin phòng COVID – 19 cho trẻ em cao thứ 2 toàn quốc

Việt Nam có thêm 1,5 triệu liều vắc xin Covid-19 mới

Việt Nam có thêm 1,5 triệu liều vắc xin Covid-19 mới

Hơn 258,93 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hơn 258,93 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Dịch gia tăng, điểm danh 2 thành phố lớn có tỉ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 thấp

Dịch gia tăng, điểm danh 2 thành phố lớn có tỉ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 thấp

Hơn 258,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hơn 258,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Đà Nẵng: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19

Đà Nẵng: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19