Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vạch trần âm mưu đen tối của Thích Quảng Độ

Một số phần tử quá khích đang âm mưu lợi dụng tình trạng sức khỏe của một hòa thượng tại Bình Định để giành quyền tổ chức lễ tang khi ông viên tịch nhằm công khai hóa tổ chức bất hợp pháp của họ mang tên “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.”

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256861/Default.aspx