Vách trong suốt, rộng 70 cm và những căn nhà kỳ lạ nhất thế giới

Gốc
Ngôi nhà được xây dựng từ một tháp nước cũ hay ngôi nhà hẹp nhất thế giới chỉ với 70 cm chiều rộng. Đâu mới là ngôi nhà kỳ lạ nhất thế giới?

Ngọc Phúc - Phương Hoa Video: Facts Verse