VAF: 09/12 GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức 2015 tỷ lệ 10%

Gốc
CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (HOSE: VAF) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 10%. Theo đó, ngày GDKHQ là 09/12 và ngày thực hiện thanh toán cổ tức cũng được dự kiến là 28/12.

Tài liệu đính kèm:
20151125_20151125 - VAF - NQ HDQT VV TAM UNG CO TUC 2015.pdf

Tin nóng

Tin mới