VAFE: Chỉ có gần 17% doanh nghiệp niêm yết tuân thủ đúng nghĩa vụ công bố thông tin

Gốc
Những vi phạm mà các doanh nghiệp mắc phải nhiều nhất trong công bố thông tin liên quan đến việc trễ hạn công bố báo cáo tài chính và kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên.

Theo khảo sát của Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE), trên 2 sàn HOSE và HNX có 114/672 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ công bố thông tin, tương đương tỷ lệ 16,69%.

Như vậy, năm 2017, số lượng và tỷ trọng các doanh nghiệp hoàn thành đúng và đầy đủ nghĩa vụ CBTT có sự sụt giảm nhẹ.

Với các yêu cầu công bố thông tin khắt khe hơn của Thông tư 155/2016/TT-BTC thì việc số lượng và tỷ lệ các doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin năm 2017 sụt giảm là điều có thể hiểu được.

VAFE: Chỉ có gần 17% doanh nghiệp niêm yết tuân thủ đúng nghĩa vụ công bố thông tin - Ảnh 1

Theo kết quả khảo sát, large cap là nhóm có tỷ lệ các doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin cao nhất với tỷ lệ đạt là 50%, tương ứng với 11 doanh nghiệp. Mid Cap có 40 doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin, tương ứng tỷ lệ 28.57%. Small & Micro Cap là nhóm có tỷ lệ các doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin thấp nhất khi chỉ đạt 12.35%, tương ứng với 63 doanh nghiệp.

Những vi phạm mà các doanh nghiệp mắc phải nhiều nhất trong công bố thông tin liên quan đến việc trễ hạn công bố báo cáo tài chính và kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tỷ lệ các doanh nghiệp vi phạm công bố báo cáo tài chính trong các kỳ xem xét thường chiếm trên 30% tổng số doanh nghiệp niêm yết được khảo sát (672 doanh nghiệp). Đây cũng là lỗi mà các doanh nghiệp vi phạm nhiều nhất.

Cụ thể, kỳ báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2016 có số vi phạm cao nhất với 242 trường hợp, chiếm tỷ lệ 36%; tiếp theo là kỳ BCTC quý III/2016 và BCTC năm 2016 với số trường hợp vi phạm lần lượt là 219 trường hợp (33%) và 217 trường hợp (32%). Điểm tích cực là số lượt vi phạm trong các kỳ báo cáo tiếp theo là BCTC quý II và quý II/2017 đã giảm xuống rõ rệt, đặc biệt là trong quý 2/2017 số trường hợp vi phạm chỉ còn 36 trường hợp (5%).

Liên quan đến những vi phạm về kỳ họp ĐHĐCĐ như trễ hạn công bố báo cáo thường niên, trễ hạn hoặc thất bại trong việc tổ chức ĐHĐCĐ… hay phổ biến nhất là các lỗi liên quan đến công bố nghị quyết đại hội và tài liệu họp ĐHĐCĐ, có 204 trường hợp (tỷ lệ 30%) doanh nghiệp vi phạm.

Trong đó, nhóm Large Cap vi phạm nhiều nhất ở lỗi công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ với 9 trường hợp vi phạm (41%), vi phạm công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ là 2 trường hợp (9%). Nhóm Mid Cap vi phạm nhiều nhất liên quan đến công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ với 33 trường hợp vi phạm (24%), đối với lỗi trễ hạn công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ là 21 trường hợp vi phạm (15%).

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng vi phạm liên quan đến công bố báo cáo quản trị và một số vi phạm khác như vi phạm chuyển nhượng, đưa vào diện bị kiểm soát.

Phan Tùng

Tin nóng

Tin mới