Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vài hình ảnh về các hoạt động của Nguyên Thủ tướng võ Văn Kiệt

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Vài hình ảnh về các hoạt động của Nguyên Thủ tướng võ Văn Kiệt

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/6/155485