24H.COM.VN - Đó là các kỹ thuật tiêm phenol và glycerine, thắt búi trĩ bằng vòng cao su và mổ trĩ bằng laser CO2. Những phương pháp này có hiệu quả cao và ít gây biến chứng, đã được áp dụng tại nhiều bệnh viện ở TP HCM.