Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vài suy nghĩ về quản lý hàng rong

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Vừa qua thành phố đưa ra bàn vấn đề quản lý hàng rong trên địa bàn thủ đô, chúng tôi rất phấn khởi. Xin có một vài ý kiến như sau:

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=53054