(Infotv.vn) - Từ nhiều năm nay, nhân dân trồng vải Thanh Hà mới có được niềm vui từ vải do sản phẩm vải thiều năm nay tiêu thụ dễ, giá bán lại cao gấp 3 – 4 lần sao với nhiều năm trước.

Vải thiều - Mất mùa được giá