(Toquoc) - Câu hỏi về vai trò của IMF lại được đặt ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính đang rung chuyển nước Mỹ, châu Âu và sau đó có thể cả các khu vực khác.