(PL)- Sáng 18-1, tại hội nghị triển khai công tác pháp chế của các bộ và cơ quan ngang bộ năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý tổ chức pháp chế các bộ, ngành về các quy định chi tiết thi hành luật còn chậm ban hành.

“Tức luật chưa đi vào cuộc sống. Đó là cái chậm của các bộ, triển khai thi hành pháp luật chưa nghiêm” - Phó Thủ tướng nói.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết trong năm 2013, Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành hơn 300 nghị định, quyết định và 920 thông tư, kéo giảm số lượng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh còn nợ đọng xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, vẫn còn đến gần 63% thông tư chậm ban hành, chất lượng soạn thảo còn để lọt nội dung không phù hợp thực tế, gây bức xúc trong dư luận. Qua kiểm tra đã phát hiện hơn 8.000 văn bản có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp pháp, hơn 1.360 văn bản có dấu hiệu vi phạm nội dung và đã xử lý xong 85% văn bản vi phạm.

BÌNH MINH