I.CHÍNH PHỦ: NQ 10/NQ-CP ngày 23-2: Chương trình hành động của Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

(Xem) NĐ 10/2010/NĐ-CP ngày 12-2: Hoạt động thông tin tín dụng. (Xem) NĐ 11/2010/NĐ-CP ngày 24-2: Quy định về quản lý và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. (Xem) II. THỦ TƯỚNG: QĐ 12/2010/QĐ-TTg ngày 12-2: Gia hạn nộp thuế TNDN nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010. (Xem) QĐ 14/2010/QĐ-TTg ngày 12-2: Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. (Xem) CT 270/CT-TTg ngày 12-2: Triển khai các biệp pháp cấp bách phòng, chữa cháy rừng. (Xem) III. CÁC BỘ, NGÀNH: TT 05/2010/TT-NHNN ngày 12-2: Sửa đổi thông tư 14/2009/TT-NHNN về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và đối tượng chính sách khác tại NHCSXH. (Xem) TT 05/2010/TT-BGTVT ngày 9-2: Quy định tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ. (Xem) TT 06/2010/TT-NHNN ngày 26-2: Hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của NH thương mại. (Xem) TT 07/2010/TT-NHNN ngày 26-2: Quy định cho vay bằng đồng VN theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. (Xem) TT 07/2010/TT-BCT ngày 12-2: Quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010. (Xem) TTLT 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11-2: Chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. (Xem) CV 1793/BCT-KHCN ngày 11-2: Thực hiện TT 32/2009/TT-BCT.. (Xem) IV. TP. HỒ CHÍ MINH: QĐ 08/2010/QĐ-UBND ngày 1-2: Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn TP. (Xem) QĐ 13/2010/QĐ-UBND ngày 23-2: Điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 quyết định 81/2005/QĐ-UB về chế độ phụ cấp đối với CBCC đội y tế dự phòng quận huyện và trạm y tế phường, xã, thị trấn. (Xem) Giờ làm việc của Chương trình cung cấp văn bản pháp luật miễn phí: Từ chiều thứ Hai đến hết ngày thứ Sáu. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30.