Các nước thành viên đánh giá thỏa thuận về giải quyết tình trạng vỡ nợ xuyên biên giới là một thành công pháp lý của LHQ.

Tại cuộc thảo luận của Ủy ban luật pháp, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 64, các nước thành viên đánh giá thỏa thuận đạt được tại Ủy ban Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) về giải quyết tình trạng vỡ nợ xuyên biên giới là một thành công pháp lý của Liên hợp quốc. Chủ tịch Ủy ban luật pháp của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 64 Oh Soo Geun nhấn mạnh, việc thông qua văn bản pháp lý "Hướng dẫn thực tế về hợp tác giải quyết vỡ nợ xuyên biên giới" là thành công pháp lý rất kịp thời trong thời khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Nhu cầu trợ giúp xuyên biên giới về các thủ tục tố tụng về vỡ nợ ngày càng tăng nhưng không thể đáp ứng do thiếu văn bản luật quốc tế về vấn đề này. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên về vấn đề này của một tổ chức quốc tế đa phương như Liên hợp quốc. Ông Oh Soo Geun cũng nói về việc hoàn thiện một công ước mới toàn diện mang tên "Các quy tắc Rotterdam" về kiểm soát vận tải "trọn gói" hàng hóa một phần hoặc toàn bộ bằng đường biển, nêu rõ công ước này sẽ góp phần hiện đại hóa vận tải đường biển, cải thiện các điều kiện thúc đẩy buôn bán quốc tế, tăng cường hiệu quả các giao dịch thương mại và giảm chi phí thương mại quốc tế./. (TTXVN/Vietnam+)