Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Phải chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Phải chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

Sáng 24/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng,...

186 liên quan

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Phải chống được 'lợi ích nhóm' trong xây dựng pháp luật

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Phải chống được 'lợi ích nhóm' trong xây dựng pháp luật

'Phải chống được 'lợi ích nhóm' trong xây dựng pháp luật. Người ta nói chống tham nhũng nói chung là rất...

186 liên quan

Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Ngày 24-11, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã...

186 liên quan

'Đưa cuộc sống vào trong pháp luật'

'Đưa cuộc sống vào trong pháp luật'

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật, phóng...

186 liên quan

Thủ tướng: Bộ Tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò 'nhạc trưởng' trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật

Thủ tướng: Bộ Tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò 'nhạc trưởng' trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật

Sáng 24/11, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.

186 liên quan

Thủ tướng: Chống lợi ích nhóm, tham nhũng trong xây dựng chính sách

Thủ tướng: Chống lợi ích nhóm, tham nhũng trong xây dựng chính sách

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý chống cho được 'lợi ích nhóm' và tham nhũng trong soạn thảo, xây dựng...

186 liên quan

Thủ tướng: Tránh tình trạng 'quyền anh, quyền tôi' trong xây dựng pháp luật

Thủ tướng: Tránh tình trạng 'quyền anh, quyền tôi' trong xây dựng pháp luật

Nhấn mạnh đến tinh thần thượng tôn pháp luật, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở: ''Ít ông bộ trưởng nào...

186 liên quan

Thủ tướng: Phải bịt 'khe hở' tham nhũng trong làm chính sách

Thủ tướng: Phải bịt 'khe hở' tham nhũng trong làm chính sách

Thủ tướng nhấn mạnh, chống tham nhũng nói chung đã quan trọng, chống tham nhũng trong làm chính sách càng...

186 liên quan

Thể chế đi trước, mở đường cho các đột phá kinh tế - xã hội địa phương

Thể chế đi trước, mở đường cho các đột phá kinh tế - xã hội địa phương

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp...

186 liên quan

Thủ tướng: Chống tham nhũng trong làm chính sách pháp luật càng quan trọng

Thủ tướng nhấn mạnh phải chống cho được lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật, 'chống tham nhũng trong làm...

186 liên quan

Thủ tướng: Đưa đất nước tiến lên bằng thể chế pháp luật

Thủ tướng: Đưa đất nước tiến lên bằng thể chế pháp luật

Thủ tướng nhấn mạnh, phải quan tâm đặc biệt để đưa đất nước tiến lên bằng thể chế pháp luật và phải chống...

186 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý cần giữ được sự liêm chính trong xây dựng, hoàn thiện, thi hành pháp luật...

186 liên quan

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Ngày 24/11, Chính phủ tổ chức họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, hoàn thiện pháp...

186 liên quan

Đừng để luật nhiều nhưng dân không hiểu

Đừng để luật nhiều nhưng dân không hiểu

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến đến các tỉnh, thành...

186 liên quan

Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật
Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật - Ảnh 1
Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật - Ảnh 2
Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật - Ảnh 3

Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Đó là một trong những yêu cầu mà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đặt ra đối với tỉnh Hà Tĩnh sau...

186 liên quan

Thủ tướng: Phải chống tham nhũng chính sách

Thủ tướng: Phải chống tham nhũng chính sách

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chấm dứt tình trạng 'bộ xây dựng pháp luật phục vụ cho bộ' và phát hiện,...

186 liên quan

Thủ tướng: Phải chống lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế pháp luật

Thủ tướng: Phải chống lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế pháp luật

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chống tham nhũng rất quan trọng, nhưng chống tham nhũng trong xây...

186 liên quan

Bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật

Bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật

Ngày 24-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng,...

186 liên quan

Hoàn thiện quy trình xây dựng hệ thống pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật

Hoàn thiện quy trình xây dựng hệ thống pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật

Đó là một trong những nội dung được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị của Chính...

186 liên quan

Tin tưởng công tác xây dựng và thi hành pháp luật sẽ có một bước chuyển biến tốt hơn

Tin tưởng công tác xây dựng và thi hành pháp luật sẽ có một bước chuyển biến tốt hơn

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã bày tỏ tin tưởng như vậy khi phát biểu tại Hội nghị của Chính phủ về...

186 liên quan

Xây dựng, ban hành văn bản pháp luật là tiền đề để Thủ đô phát triển

Xây dựng, ban hành văn bản pháp luật là tiền đề để Thủ đô phát triển

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi...

186 liên quan

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về hoàn thiện và thi hành pháp luật

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về hoàn thiện và thi hành pháp luật

186 liên quan

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thể chế đi trước, mở đường cho đột phá kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thể chế đi trước, mở đường cho đột phá kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định, Thủ đô sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với...

186 liên quan

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Sáng 24-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây...

186 liên quan

Đổi mới tư duy về thể chế phải đi tiên phong

Đổi mới tư duy về thể chế phải đi tiên phong

Lấy hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế và thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu quả là điều kiện tiên...

186 liên quan

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Đa dạng hóa hình thức phổ biến pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành của người dân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Đa dạng hóa hình thức phổ biến pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành của người dân

'Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện đa dạng và đổi mới theo hướng hiện đại...

186 liên quan

Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về xây dựng pháp luật

Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về xây dựng pháp luật

Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị về công tác xây dựng, hoàn...

186 liên quan

Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật

Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật

186 liên quan

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện, thi hành pháp luật

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện, thi hành pháp luật

Ngày 24-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn...

186 liên quan

Chùm ảnh: Hội nghị của Chính phủ về hoàn thiện và thi hành pháp luật
Chùm ảnh: Hội nghị của Chính phủ về hoàn thiện và thi hành pháp luật - Ảnh 1
Chùm ảnh: Hội nghị của Chính phủ về hoàn thiện và thi hành pháp luật - Ảnh 2
Chùm ảnh: Hội nghị của Chính phủ về hoàn thiện và thi hành pháp luật - Ảnh 3

Chùm ảnh: Hội nghị của Chính phủ về hoàn thiện và thi hành pháp luật

Sáng 24/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện và...

186 liên quan

Đề cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân Bộ trưởng đối với dự án luật

Đề cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân Bộ trưởng đối với dự án luật

Lãnh đạo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá cao các nỗ lực và sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng...

186 liên quan

Hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu

Hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu

Với chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển phục vụ người dân và doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ...

186 liên quan

'Trăm điều phải có thần linh pháp quyền'

'Trăm điều phải có thần linh pháp quyền'

Ngày 24/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn...

186 liên quan

Cần nâng cao hơn nữa hiệu lực của Nhà nước pháp quyền

Cần nâng cao hơn nữa hiệu lực của Nhà nước pháp quyền

Ngày 24/11, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc...

186 liên quan

Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc về xây dựng, thi hành pháp luật

Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc về xây dựng, thi hành pháp luật

Ngày 24/11 tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây...

186 liên quan

Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng và thi hành pháp luật

Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng và thi hành pháp luật

Tuần tới, ngày 24/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác...

186 liên quan