(NLĐ)- Sáng 27-5, tranh chấp tại Công ty TNHH Woodworth Wooden (100% vốn Đài Loan; huyện Củ Chi –TPHCM) đã bước sang ngày thứ 4, khi 2.300 công nhân (CN) tiếp tục ngừng việc

Tập thể CN đưa ra 6 yêu sách với ban giám đốc, cụ thể: Tăng lương cơ bản thêm 200.000 đồng/người/tháng; không trừ tiền chuyên cần; không trừ lương những ngày ngừng việc; không trừ tiền CN vi phạm nội quy lao động; cải thiện bữa ăn giữa ca; giảm giờ tăng ca. Sau khi làm việc với các cơ quan chức năng huyện Củ Chi, phía công ty chỉ đồng ý nâng lương cơ bản 100.000 đồng và tuyển thêm CN để giảm tăng ca; CN vi phạm nội quy lao động sẽ bị trừ tiền thưởng hằng tháng. Phía công ty cho biết những ngày CN ngừng việc sẽ bị trừ vào phép năm; nếu CN không trở lại làm việc sẽ bị trừ tiền chuyên cần. Phần lớn CN vẫn không đồng ý và bỏ về.