TT - Hàng nghìn tỉ đồng đổ ra với hi vọng giúp người dân giải “cơn khát” nước sạch. Thế nhưng đã qua thời điểm phát nước ít nhất gần một năm, hai nhà máy nước vẫn chưa đâu vào đâu!