Vẫn có thể xảy ra nguy cơ tinh binh "lưu lạc"

Gốc
Hanoinet - Mỗi người hiến tặng tinh trùng đều phải hiến 3 lần, mỗi lần có thể được từ 2 đến 5 lọ nhỏ (mỗi lọ là 1ml vừa tinh trùng vừa tinh dịch), với vài trăm triệu "tinh binh". Trên lý thuyết, 1 tinh trùng và 1 trứng có thể tạo phôi.

Tin nóng

Tin mới