Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vẫn còn lơ là trong tiêm phòng dịch bệnh cho vật nuôi

Báo Nhân Dân
Gốc

ND- Theo kế hoạch của tỉnh Nam Định, từ ngày 1 đến 30-9 tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, từ ngày 15 đến 30-10 tiêm phòng cho đàn gia cầm. Kế hoạch đề ra như vậy nhưng đến ngày 19-10, (đã qua thời gian quy định tiêm phòng cho gia súc gần 20 ngày) toàn tỉnh mới tiêm phòng được 123.850 con lợn, đạt tỷ lệ 29,5%; 3.379 con trâu, bò, đạt tỷ lệ 20,6%; 14.367 con chó, đạt tỷ lệ 9,7%.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134858&sub=127&top=39