Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vấn đề hạt nhân của Iran: Chưa phá được bế tắc

Gốc

ND - Cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran tiếp tục lâm vào bế tắc và các bên liên quan chưa phá vỡ được sự bế tắc này do lập trường của Mỹ và Iran vẫn khác nhau, mặc dù hai nước bước đầu có những điều chỉnh trong chính sách.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127136&sub=83&top=45