Vấn đề lớn nhất trong ngắn hạn của kinh tế thế giớ là sự thiếu hụt tín dụng dẫn đến dòng tiền của nhiều doanh nghiệp bị biến động, đẩy họ vào chỗ phải đối diện nguy cơ phá sản.