Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vấn đề mấu chốt để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Cùng với những nỗ lực xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, ngành y tế đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=39319