Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vấn đề nhức nhối

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Một ngày trước khi các bác sĩ thực hiện ca mổ tim cho ông, GS. VS Phạm Minh Hạc vẫn dành cho chúng tôi một cuộc trao đổi ngay tại phòng bệnh, chủ đề là một vấn đề nhức nhối: số lượng học sinh bỏ học nhiều sẽ ảnh hưởng thế nào đến mục tiêu phổ cập - nền móng tạo nên trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và là nền tảng để phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội của đất nước.