VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC ĐƯA RA KỲ HỌP HĐND QUẢNG NGÃI

Gốc
Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII tiếp tục làm việc để thảo luận, thông qua một số nội dung về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018, giao dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/12/van-de-o-nhiem-moi-truong-duoc-dua-ra-ky-hop-hdnd-quang-ngai/278952