Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tình nguyện hiến máu

Xác định hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thực hiện Kế hoạch tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021 của thành phố Hà Nội, mới đây, Liên đoàn Lao động Thành phố đã có văn bản đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tình nguyện tham gia hiến máu.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động tạo điều kiện hỗ trợ, đảm bảo chính sách và quyền lợi với người hiến máu tình nguyện; vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động thuộc các cơ quan doanh nghiệp, Khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội có đủ điều kiện về sức khỏe tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Công nhân, viên chức, lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội tích cực hiến máu tình nguyện

Cùng đó, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham gia phối hợp tổ chức các chương trình, ngày hiến máu hưởng ứng các ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4” ,“Quốc tế người hiến máu 14/6”, chương trình “Hành trình đỏ”, ngày hội “Giọt hồng tri ân”... kịp thời phát hiện, đề xuất Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tại địa phương động viên khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện.

Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu trang Web Liên đoàn Lao động thành phố, Trang Facebook “Công đoàn Hà Nội”, báo Lao động Thủ đô đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện đồng thời đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động Thành phố (Ban Tuyên giáo).

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/van-dong-doan-vien-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-tinh-nguyen-hien-mau-120755.html