Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vận động sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu Sử ca Việt Nam

Gốc

ND - Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Văn hóa thành phố vừa phát động sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu Sử ca Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124900&sub=134&top=43