Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 91/QĐ-SVHTTDL về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Di sản Hán - Nôm Huế.

Theo đó, Ban vận động thành lập Hội Di sản Hán - Nôm Huế gồm 5 thành viên, do ông Huỳnh Đình Kết - Giám đốc Nhà Bảo tàng Huế làm Trưởng Ban. Ban vận động có nhiệm vụ vận động các cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia Hội Di sản Hán - Nôm đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Hội. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, việc thành lập Hội Di sản Hán - Nôm Huế sẽ góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn các giá trị di sản Hán Nôm trên địa bàn như tập trung nghiên cứu chuyên sâu về các giá trị văn hóa, lịch sử của di sản Hán Nôm; phổ biến, truyền dạy chữ Hán Nôm; phát triển thư pháp Hán Nôm; điều tra, khảo sát, thống kê thực trạng văn liệu Hán Nôm; phiên dịch, xuất bản, khảo cứu các văn bản về văn hóa, lịch sử của di sản Hán Nôm Huế; trao đổi thông tin về Hán Nôm trong và ngoài nước; sưu tầm (bản gốc, bản sao), tiến tới xây dựng kho tư liệu Hán Nôm Huế. Hội cũng sẽ thực hiện vai trò phản biện xã hội trong phạm vi chuyên ngành. Di sản Hán-Nôm Huế góp phần quan trọng trong việc làm sáng tỏ thêm về các giai đoạn lịch sử, những dòng họ có công khai hoang, khai khẩn xứ Thuận Hóa - Phú Xuân. Hiện nay, di sản Hán-Nôm ở Thừa Thiên-Huế và cả nước nói chung đã và đang đứng trước nguy cơ hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Vì vậy, công tác bảo tồn di sản, sưu tầm, số hóa các tài liệu Hán-Nôm là việc cần thiết.