30 thành viên Hội đồng thẩm định quốc gia vẫn bất đồng việc thử nghiệm khai thác hai hay bốn mỏ than ở bể than sông Hồng theo công nghệ hoàn toàn mới như Tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam (TKV) đề xuất.

Giám đốc Công ty Năng lượng sông Hồng (thuộc TKV) Nguyễn Thành Sơn cho biết, cuộc họp thẩm định đề án Phát triển bể than đồng bằng sông Hồng do Bộ Công thương chủ trì chiều 20/10 vẫn không thống nhất được một số kiến nghị quan trọng nhất dự định trình Chính phủ. 30 thành viên Hội đồng thẩm định quốc gia vẫn bất đồng việc thử nghiệm khai thác hai hay bốn mỏ than theo công nghệ hoàn toàn mới như TKV đề xuất. Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Bộ Công thương yêu cầu các thành viên khẩn trương báo cáo bằng văn bản quan điểm thử nghiệm bao nhiêu mỏ và đề nghị Chính phủ phê duyệt hay thông qua đề án.