Vận dụng thực tiễn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống

Gốc
Sáng 79, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học thực tiễn “CAND với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII" với sự tham gia của 300 đại biểu trong và ngoài lực lượng CAND.

Các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội thảo.

Dưới sự chủ trì điều hành thảo luận của các đồng chí: Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và Thiếu tướng Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND, các đại biểu đã thảo luận, dưới góc độ tiếp cận khoa học lịch sử, cụ thể, hệ thống để phân tích, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện các vấn đề có liên quan.

Vận dụng thực tiễn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống - Ảnh 1

Hội thảo có sự tham dự của 300 đại biểu trong và ngoài lực lượng CAND 

Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận khái quát quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn đảng của Đảng ta qua các thời kỳ cách mạng; đánh giá thực trạng tình hình, kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong lực lượng CAND; phân tích, làm rõ tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, trong đó có CBCS CAND. Từ đó, quán triệt, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề cập tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn lực lượng.

Khẳng định và phân tích, làm rõ hơn vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của lực lượng CAND trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ sự cần thiết, tính tất yếu, khách quan của việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong CAND; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của CAND trong bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm trong sạch hệ thống chính trị; bảo vệ chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân...

Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ CATP

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, tại hội thảo, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã có tham luận với nội dung Đảng ủy CATP Hà Nội quán triệt thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ ANCT nội bộ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn.

Trong đó khẳng định, với chức năng, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, Đảng ủy CATP xác định chức năng tham mưu với Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP các chủ trương, giải pháp chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Vận dụng thực tiễn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống - Ảnh 2

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Rà soát các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ Đảng viên, kiên quyết loại trì những cán bộ, Đảng viên có biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện; chỉ đạo cơ quan ANĐT, CSĐT các cấp phối hợp với các cơ quan tư pháp khẩn trương điều tra xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng.

Trong thời gian tới để đảm bảo ANCT, phòng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, góp phần bảo vệ nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đại tá Đào Thanh Hải cho rằng cùng với việc tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, UBND chỉ đạo đổi mới tăng cường nâng cao việc nhận thức tư tưởng cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, chi bộ, tổ chức Nhà nước, cán bộ, đảng viên công chức và phối hợp các cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, tiêu cực... CATP sẽ tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, giữ gìn bản chất, truyền thống tốt đẹp của người Đảng viên, người chiến sỹ CAND; kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với thực tiễn công tác, đảm bảo “tinh, gọn, mạnh”, chủ động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng...

Hải Như (ghi)

Châu Anh

Tin nóng

Tin mới