Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp

Báo Pháp Luật Việt Nam
Gốc

Chiều 2/12, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ và đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp là việc làm thiết thực, giúp phát triển sáng tạo quá trong quá trình thực thi công vụ và trong thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, tổ chức đảng giao, nhất là các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp.

“Đây là cơ hội để các đơn vị tự đánh giá việc áp dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh khẳng định.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày tham luận vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác tại các đơn vị. Đại diện Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế đã trình bày khái quát những kết quả đạt được trong việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng đảng và trong thực hiện nhiệm vụ Bộ Tư pháp.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Đại diện Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cho biết, trong những năm qua, Đảng bộ Cục luôn thấm nhuần vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng và có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác phát triển tổ chức đảng của Đảng bộ Cục.

Qua đó, Đảng bộ Cục Đăng ký đã nêu các giải pháp triển khai tại Đảng bộ Cục và các chi bộ Đảng trực thuộc, như đảm bảo, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị; thường xuyên nêu cao tinh thần tự rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện nêu gương giáo dục đạo đức, nhân rộng các điển hình tiên tiến…

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Kim Tinh đánh giá Hội thảo đã diễn ra sôi nổi, khẩn trương, trách nhiệm với nhiều ý kiến, giải pháp chất lượng. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung tinh thần của hội thảo đến cán bộ đảng viên để nhận thức sâu sắc, toàn diện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai đầy đủ thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 22 của Ban Cán sự Đảng, Kế hoạch 23 của Đảng ủy Bộ; tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn đơn vị.

Một số hình ảnh:

Châu Dương