Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vận hành công trình thủy lợi hợp tác với Ôxtrâylia

Tỉnh An Giang, đã khánh thành đưa vào vận hành cống Hòa Bình, tại xã Hòa Lạc, huyện cù lao Phú Tân, nằm trong Dự án Kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao, do Chính phủ Ôxtrâylia và Việt Nam hợp tác đầu tư.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214716/Default.aspx