Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Văn hóa dân gian với đời sống xã hội

Gốc

Văn hóa dân gian (VHDG) Việt Nam bắt nguồn từ xã hội nguyên thủy và vẫn giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của văn hóa ngày hôm nay. Theo Tiến sĩ Ngô Đức Thịnh (Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian) nếu cho rằng VHDG là cội nguồn của văn hóa dân tộc và VHDG chứa đựng, thể hiện bản sắc dân tộc, thì hoạt động bảo tồn và làm giàu văn hóa dân tộc cần được bắt đầu từ bảo tồn và làm giàu VHDG.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Honviet/Datnuocconnguoi/41175/default.aspx