Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Văn hóa doanh nghiệp

Gốc

ND - Là chỗ quen thân, một lần tôi hỏi Tân, giám đốc của một doanh nghiệp du lịch và kinh doanh các sản phẩm nghệ thuật có hơn hai nghìn nhân viên hoạt động ở các tỉnh, thành phố trong cả nước:

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131898&sub=134&top=43