Sắp đến 23 tháng chạp cúng ông Công, ông Táo, nên lau dọn ban thờ. Theo đó, trước khi thực hiện vệ sinh ban thờ (bao sái), gia chủ cần đọc văn khấn.

Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người Việt có tục lệ lau dọn bàn thờ, rút chân hương, sửa sang lại bàn thờ để chuẩn bị cúng lễ Tết ông Công ông Táo. Tuy nhiên, trước khi thực hiện công việc này, gia chủ thường phải phải thắp hương và khấn xin phép tổ tiên.

Trước khi lau dọn bàn thờ cúng ông Công , ông Táo nên xin phép gia tiên. Ảnh minh họa.

Khi lau dọn bàn thờ, gia chủ nên dùng nước ấm, rượu hoặc nước gừng để lau chùi đồ thờ cúng và trước khi làm việc này thì cần phải thắp hương và cúng khấn xin phép gia tiên nhà mình.

Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ ngày 23 tháng Chạp

Nam mô a di Đà Phật!.

Nam mô a di Đà Phật!.

Nam mô a di Đà Phật!.

Con xin tấu lạy Chín phương Trời, Mười phương chư Phật, chư Phật Mười phương.

Con xin tấu lạy vua cha Ngọc Hoàng thượng đế, Hoàng thiên hậu thổ, ngũ phương ngũ thổ, long mạch thổ, thần Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ con là:...Ngụ tại:...

Con xin tấu lạy vong linh các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ, bà tổ cô và các bà cô các đời, ông mãnh, cô bé đỏ, cậu bé đỏ dòng họ ... tại ... (địa chỉ nhà ở, quê).

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp năm ... ,con xin phép được bao xái lại bàn thờ gia tiên để cho sạch sẽ để tiễn năm cũ,đón năm mới tới, mong chư vị Phật Thánh, các cụ gia tiên tiền tổ, bà tổ cô, ông mãnh, cô bé đỏ, cậu bé đỏ của họ ... chấp thuận.

Nam mô a di Đà Phật!.

Nam mô a di Đà Phật!.

Nam mô a di Đà Phật!.

Sau đó bạn thắp hương xin được bao sái ban thờ, quá nửa tuần nhang là bạn có thể tiến hành lau dọn, vệ sinh ban thờ.

Hiền Minh (sưu tầm)