Việc giám sát an toàn thực phẩm đang được xem là một việc mới và khó với người Mặt trận. Ông Lương Mộng Sanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phú Yên đã có cuộc trao đổi với PV Đại Đoàn Kết xung quanh nhiệm vụ quan trọng này.

Van lung tung trong tuyen truyen an toan thuc pham - Anh 1

Ông Lương Mộng Sanh.

PV: Thưa ông, Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016- 2020. Để thực hiện nhiệm vụ này, Mặt trận Phú Yên đã có những bước đi như thế nào trong thời gian qua?

Ông Lương Mộng Sanh: Thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư TƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo về ATTP trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Vừa qua, căn cứ các văn bản ở trên, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã thành lập đoàn để giám sát 4 huyện thị trong địa bàn tỉnh Phú Yên. Với nội dung giám sát VSATTP, qua giám sát 4 huyện, thị, thành phố phải nói rằng sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với vấn đề ATTP hết sức được chú trọng.

Giám sát là nhiệm vụ của Mặt trận nhưng giám sát về ATTP là một việc khó và mới. Đối với tỉnh Phú Yên việc này có gặp khó khăn gì, thưa ông?

- Khi triển khai giám sát 4 huyện, thị xã, TP trong đó có TP Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu... phải nói là các cấp huyện hết sức quan tâm tới vấn đề này. Tuy nhiên, đến với một số xã trong toàn tỉnh chúng tôi thấy rằng địa phương vẫn còn lúng túng trong việc triển khai tuyên truyền cho bà con về nhận thức ATTP. Do vậy, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất các cơ quan chức năng ở tỉnh phối hợp tốt với Sở NNPTNT, Sở Công thương và Sở Y tế để phối hợp triển khai vấn đề này đồng bộ đến toàn nhân dân trong tỉnh, nhất là đối với cấp cơ sở.

Vậy trong thời gian tới, Mặt trận Phú Yên sẽ tập trung vào những nội dung giám sát nào về ATTP?

- Giám sát 4 địa phương nói trên chúng tôi thấy cơ bản là tốt. Nhưng còn một số nội dung phải tiếp tục triển khai chúng tôi sẽ tổng hợp lại qua đợt giám sát để đề xuất kiến nghị, rút kinh nghiệm một số nội dung còn tồn tại. Đặc biệt trong đó lưu ý việc tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ chương 10 của Luật ATTP và các văn bản quy định của UBND tỉnh đối với vấn đề ATTP.

Bên cạnh việc chuẩn bị tốt cho kế hoạch giám sát ATTP, xin ông cho biết thêm việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”- một cuộc vận động cũng tương đối gần gũi với việc giám sát và vận động bảo đảm ATTP?

- Phú Yên đã tổng kết 5 năm thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Theo kết luận 264 Bộ Chính trị từ năm 2009, hiện nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra kế hoạch chỉ đạo tiếp theo đối với CVĐ lớn này. Theo kế hoạch của Ban Thường trực MTTQ tỉnh, năm 2016 sẽ tăng cường công tác giám sát đối với kế hoạch của Chính phủ về phát triển thị trường trong nước gắn với CVĐ này.

Có một số nội dung cần rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Đó là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, mặt khác phải tăng cường giám sát CVĐ để nâng cao ý thức của người dân cũng như những cán bộ công chức trong việc thực hiện CVĐ.

Trân trọng cảm ơn ông!

Hà Ngân (thực hiện)