Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vạn Ninh: Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, hồ sơ trên phần mềm một cửa

Báo Khánh Hòa
Gốc

Văn phòng HĐND và UBND huyện Vạn Ninh vừa có văn bản đôn đốc các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc và 13 xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ, hồ sơ trên phần mềm một cửa huyện và phần mềm nhắc việc của tỉnh đảm bảo đúng theo thời gian quy định.

Tính đến ngày 17-11, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trên phần mềm một cửa điện tử huyện là 3.235 hồ sơ. Trong đó, có 3.040 hồ sơ đã giải quyết (2.923 hồ sơ giải quyết trước hạn, 68 hồ sơ đúng hạn, 49 hồ sơ quá hạn); 195 hồ sơ đang giải quyết (178 hồ sơ đang trong hạn giải quyết, 17 hồ sơ đang giải quyết quá hạn); tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn là 1,45%. Đối với việc thực hiện trên phần mềm nhắc việc của tỉnh, tính đến ngày 17-11, có 83 nhiệm vụ trong thời gian, không có nhiệm vụ trễ hạn…

PHÚ AN