Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vạn Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 30 dự án phát sinh

HĐND huyện Vạn Ninh vừa ban hành Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 30 dự án phát sinh từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện.

Theo đó, huyện sẽ thực hiện đầu tư các công trình thuộc chương trình nông thôn mới và công trình phát sinh do hư hỏng, xuống cấp cần thiết phải đầu tư sửa chữa trên địa bàn với tổng mức đầu tư hơn 44 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư 9 công trình giao thông với chiều dài hơn 5.000m, mức đầu tư gần 9,3 tỷ đồng; 13 công trình sửa chữa, xây mới cơ sở vật chất các trường học với mức đầu tư gần 10,9 tỷ đồng; mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học cho lớp 3 và lớp 7 với mức đầu tư gần 15 tỷ đồng; 3 công trình kênh mương với chiều dài 1.750m, mức đầu tư hơn 3,3 tỷ đồng. Cùng với đó, huyện đầu tư các công trình về hệ thống thoát nước nông thôn, xây dựng khu thể thao liên thôn… với mức đầu tư gần 5,9 tỷ đồng.

Việc đầu tư nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu dân sinh, sản xuất của người dân, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; đảm bảo đầy đủ số bộ thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 7 phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện.

Thanh Hải

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202207/van-ninh-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-doi-voi-30-du-an-phat-sinh-8256910/