ND - Năm 2008 là năm thứ tám ngành giáo dục và đào tạo  (GD - ĐT) tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng (ĐH,CĐ) theo giải pháp ba chung (chung đề thi, chung đợt thi và chung kết quả xét tuyển). Trong điều kiện hiện nay, khi mà áp lực và sức ép của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hằng năm còn lớn thì giải pháp này phần nào  phát huy hiệu quả.