Văn phòng Đoàn ĐBQH- HĐND tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Gốc
TIN LIÊN QUAN Chú trọng đưa việc làm về nông thôn Đảng ủy Khối CCQ tỉnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Nghệ An: Hoa Ưu đàm nở trên dây điện 'Kẻ khóc người cười' trong cơn sốt giá vàng

(Baonghean.vn)- Ngày 8/7, Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội- HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; về Đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa 11 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Văn phòng Đoàn ĐBQH- HĐND tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII - Ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị quán triệt.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐN tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng với các nội dung: Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐN tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng bộ Quy chế hoạt động của 2 văn phòng sau khi chia tách. Xây dựng Đề án chia tách Đảng bộ thành 2 tổ chức cơ sở và Đề án kiện toàn tổ chức trực thuộc sau khi có quyết định chia tách của Đảng ủy Khối.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 17-CT/TW ngày 3/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về "Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An". Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50 CT/ TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Lê Thanh

Tin nóng

Tin mới