Cán bộ VPQH căn cứ nhiệm vụ của mình, khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống

Sáng 3/2, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự và chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Van phong Quoc hoi thong bao ket qua Dai hoi XII cua Dang - Anh 1

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Đại hội XII của Đảng

Tại hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông báo những nét chính về kết quả của Đại hội XII của Đảng tới các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới đất nước; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trước đó, dự thảo văn kiện trình Đại hội đã được chuẩn bị công phu, đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và lấy ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên và nhân dân. Công tác nhân sự cũng được Đảng chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ. Quá trình đề cử và bầu cử tại Đại hội đã được tiến hành thực sự dân chủ, mọi quyết định về danh sách đề cử, cho rút khỏi danh sách đề cử và bầu các cơ quan lãnh đạo đều được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau 09 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu và chương trình đề ra, thể hiện trí tuệ, quyết tâm và ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận dân chủ, nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và xác định các chỉ tiêu chủ yếu để định hướng cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc yêu cầu các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội và các cán bộ, đảng viên trong cơ quan, căn cứ vào nhiệm vụ của mình, khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống./.

Minh Châm/VOV-Trung tâm Tin