Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội Bulgaria

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội Bulgaria

Báo VOV
Mở ra chương mới trong quan hệ Quốc hội hai nước

Mở ra chương mới trong quan hệ Quốc hội hai nước

Đại Biểu Nhân Dân
TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG DỰ LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHI BỘ VỤ THƯ KÝ

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG DỰ LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHI BỘ VỤ THƯ KÝ

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Bố trí việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội trong 3 phiên của Kỳ họp thứ 6

Bố trí việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội trong 3 phiên của Kỳ họp thứ 6

Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
ĐCSVN
Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Báo Công An Nhân Dân
KẾT LUẬN VỀ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ BA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUỐC HỘI ĐIỆN TỬ

KẾT LUẬN VỀ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ BA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUỐC HỘI ĐIỆN TỬ

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Báo Công Luận
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Đại Biểu Nhân Dân
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Đại Biểu Nhân Dân
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp giao ban với các vụ, đơn vị

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp giao ban với các vụ, đơn vị

Đại Biểu Nhân Dân
TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ HỌP GIAO BAN VỚI CÁC VỤ, ĐƠN VỊ

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ HỌP GIAO BAN VỚI CÁC VỤ, ĐƠN VỊ

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý của Báo Đại biểu Nhân dân

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý của Báo Đại biểu Nhân dân

Đại Biểu Nhân Dân
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý của Báo Đại biểu Nhân dân

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý của Báo Đại biểu Nhân dân

Đại Biểu Nhân Dân
TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC BAN THUỘC BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC BAN THUỘC BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo Đề án Quốc hội điện tử

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo Đề án Quốc hội điện tử

Đại Biểu Nhân Dân
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 3 CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUỐC HỘI ĐIỆN TỬ

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 3 CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUỐC HỘI ĐIỆN TỬ

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội