Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Văn phòng UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu thành S-OFFICE, đi đầu trong chuyển đổi số năm 2023

Văn phòng UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu trở thành Văn phòng thông minh (S-OFFICE) ứng dụng công nghệ số toàn diện, là đơn vị đi đầu trong thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về chuyển đổi số trong năm 2023.

Chiều 30-12, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác cơ quan văn phòng năm 2022 và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

Năm 2022, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND TP luôn đoàn kết, thống nhất, dân chủ, đồng thuận; cải tiến phương pháp làm việc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Văn phòng UBND TP cũng tham mưu tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND TP với tinh thần sâu sát, quyết liệt theo phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”.

Cụ thể, Văn phòng UBND TP đã tham mưu Ban cán sự đảng UBND thành phố, UBND TP triển khai thực hiện 927 văn bản của Thành ủy, các Ban Đảng của Thành ủy, trong đó có 585 nhiệm vụ Bí thư Thành ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giao.

Tham mưu Ban cán sự đảng UBND TP chủ động, tích cực triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, trong đó đã hoàn thành 550 nhiệm vụ (đạt 94%), đang triển khai thực hiện 35 nhiệm vụ (chiếm 6%).

Đáng chú ý, năm 2022, Văn phòng UBND TP đã rà soát 1.785 thủ tục hành chính; tham mưu UBND TP tiếp tục ủy quyền khoảng 708 thủ tục hành chính, 1.220 nhiệm vụ quản lý nhà nước cấp thành phố, 358 nhiệm vụ cấp huyện, 173 nhiệm vụ cấp xã.

Bên cạnh đó, trước yêu cầu, chỉ đạo quyết liệt của UBND TP, Văn phòng đã tập trung triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.

Năm 2023, Văn phòng UBND thành phố đề ra phương hướng nhằm triển khai có hiệu quả các Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; tham mưu thực hiện tốt quy chế làm việc của UBND thành phố. Tập trung tham mưu, giúp việc UBND thành phố trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là công tác cải cách hành chính.

Đơn vị cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tại cơ quan Văn phòng, trong đó, chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp; chuyển đổi mạnh mẽ các hoạt động quản lý nhà nước từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới phát triển Văn phòng UBND TP trở thành Văn phòng thông minh (S-OFFICE) ứng dụng công nghệ số toàn diện, là đơn vị đi đầu trong thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về chuyển đổi số.

Thường xuyên rà soát, chuẩn hóa, công khai hóa quy trình giải quyết nghiệp vụ hành chính. Tiếp tục thực hiện đồng bộ cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền mong muốn tập thể cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục duy trì sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể Văn phòng UBND TP. "Quan tâm, chú trọng từ những việc nhỏ nhất cho đến những việc tham mưu quan trọng", Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu.

Lưu ý năm 2023 là năm quan trọng, tạo đột phá để thành phố để cán đích các nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ với khối lượng công việc nặng nề, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND TP tiếp tục duy trì nề nếp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

Các khối của Văn phòng UBND TP đưa vào hệ thống theo dõi tổng thể, toàn diện các nhiệm vụ để từng tháng, từng quý biết rõ lượng công việc, từ đó có phương pháp giải quyết hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền mong muốn Chánh Văn phòng cùng các lãnh đạo Văn phòng UBND TP nghiên cứu để có cơ chế công tác cán bộ, làm sao để có một đội ngũ cán bộ có trình độ tham mưu sâu sắc, toàn diện cho lãnh đạo TP với tinh thần “đúng vai, thuộc bài”.

Đồng thời, cần tiếp tục xây dựng quy trình làm việc với phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”.