Văn Phú - Invest tham dự Hội nghị tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu về nộp thuế

Gốc
Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest là một trong 440 doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật thuế, được Cục Thuế thành phố Hà Nội tuyên dương trong năm 2016.

Mới đây, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên dương trên 440 doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện tốt pháp luật thuế. Thời gian qua, việc tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã góp phần quan trọng để Cục Thuế Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

Văn Phú - Invest tham dự Hội nghị tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu về nộp thuế - Ảnh 1

Đại diện Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest nhận Giấy khen của Cục Thuế Hà Nội.

Những tấm gương người nộp thuế tiêu biểu được tôn vinh hằng năm nhằm khích lệ, động viên các tổ chức và cá nhân khác cùng chấp hành nghĩa vụ thuế, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo chỉ tiêu được Quốc hội giao.

Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest là một trong các doanh nghiệp được nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, tuyên dương với thành tích đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2016. Đây là sự ghi nhận của UBND thành phố Hà Nội và Cục Thuế Hà Nội cho những phấn đấu của doanh nghiệp thời gian qua.

Được biết đến là một doanh nghiệp hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó nền tảng là hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest luôn xác định: Uy tín của doanh nghiệp được bảo đảm không chỉ từ việc sản xuất kinh doanh hiệu quả, mà còn phải hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước, trong đó có nghĩa vụ thuế.

Theo đánh giá của Cục Thuế Hà Nội, năm 2016 là năm còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, ngành Thuế Thủ đô đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện phong trào "Thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2016" - một trong những phong trào yêu nước đạt kết quả cao. Nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh đã đạt hiệu quả cao, có tốc độ tăng trưởng khá và có số nộp ngân sách lớn.

PV

Tin nóng

Tin mới