(HQ Online)- Ngày 10-12 tới đây, Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT) sẽ thực hiện bán đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 11,3 triệu cổ phần (tương đương với 14,2% vốn điều lệ sau cổ phần hóa) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Van tai Duong sat Ha Noi se IPO thong qua ban 11,3 trieu co phan - Anh 1

Đoàn tàu vận tải hành khách của HRT.

Tổng giá trị phần vốn Nhà nước tại HRT vào thời điểm ngày 31-3-2015 là hơn 800,5 tỷ đồng. Công ty dự kiến giữ vốn điều lệ sau cổ phần hóa là 800,5 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 60% vốn điều lệ. Ngoài việc bán 13,2 triệu cổ phần ra công chúng, sẽ có hơn 11,3 triệu cổ phần được phân phối cho nhà đầu tư chiến lược, 9,2 triệu cổ phần dành cho người lao động.

Sau khi hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, HRT đặt mục tiêu sớm tham gia giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán khi đủ điều kiện, tỷ lệ trả cổ tức cho các cổ đông từ 0,75%.

Trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, HRT là một trong những doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa đường sắt trọng điểm của cả nước. HRT được Tổng Công ty giao tổ chức chạy tàu các tuyến: Tuyến địa phương gồm có: Hà Nội- Hải Phòng, Hà Nội- Đồng Đăng, Hà Nội- Lào Cai, Gia Lâm- Quán Triều, Yên Viên- Hạ Long và Tuyến đường sắt Thống Nhất: chạy tàu khách địa phương các khu đoạn Hà Nội- Vinh; Hà Nội- Đà Nẵng, Vinh- Đồng Hới, Đồng Hới- Huế và các đôi tàu khách Thống Nhất giữa Hà Nội- Sài Gòn.