Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vẫn thất thoát, còn thất thoát...

Báo Hà Nội Mới
Gốc

Thất thoát tài sản nhà nước, cũng là tài sản, mồ hôi, nước mắt của toàn dân, qua cổ phần hóa là vấn đề đã được cảnh báo từ lâu. Trong mấy năm qua, hàng loạt doanh nghiệp nhà nước, trong đó có những doanh nghiệp lớn và rất lớn đã thực hiện cổ phần hóa. Tuy nhiên, thất thoát vẫn là một mối lo.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/178117