Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vàng - Không dành cho NĐT cảm tính

Hanoinet - Vàng vật chất thì người dân đã quen với việc mua - bán và cất trữ từ rất lâu, còn giao dịch vàng qua sàn thực sự nổi lên trong vòng một năm trở lại đây do những vấn đề về lạm phát cũng như mức độ hội nhập ngày càng sâu, rộng của kinh tế Việt Nam.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=99252