Vắng...!

Gốc
Văn hiến trân trọng giới thiệu bài thơ mới sáng tác của tác giả Nguyễn Đặng Hà Anh.

(Tặng em)

Những mùa sưa vàng sẽ vắng bóng chân em
Sợi nắng Tháng Ba nghiêng mình theo cơn gió
Dòng sông trưa lặng thầm in rõ
Những thân dừa nghiêng bóng đáy sông sâu
Vắng em...
cái nắng Tháng Ba cũng bị nhạt màu
Cơn gió biển ngày nào giờ cũng khác
Con phố nhỏ chiều mênh mông..., ngơ ngác
Hỏi hàng cừa, người ấy đã đi đâu...?
Em đi rồi...
Ngày bỗng qua mau
Và đêm đến trở nên dài vô tận...!
Bờ cát quen mỗi bình minh thơ thẩn
Hỏi... bàn chân trần người ấy nay đâu...!

NDHA - Phương Nam - 17.10.2019

Nguyễn Đặng Hà Anh |

Nguồn Tạp Chí Văn Hiến Việt Nam: http://vanhien.vn/news/ vang-72590