Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vào thăm vườn ao, cây cảnh để mua ma túy

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Vợ chồng Thế có vai trò của một "đại lý heroin". Khách vào nhà Thế mua bán ma túy như người vào chơi, thăm vườn, ao, cây cảnh.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/4/89108.cand