Vật giá leo thang đang gia tăng áp lực lên đời sống của những người dân có thu nhập thấp.