Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ (VATC) đã ký kết hợp tác đào tạo với Đại học Gia Định. Theo VATC, sinh viên hệ cao đẳng sau khi hoàn tất chương trình học tại VATC sẽ học một năm rưỡi tại Đại học Gia Định rồi lấy bằng đại học.